1 Pound Tube-White

$46.95

Description

1 pound tube (740 yards) of white triple waxed thread.

SKU: 3740WHT Category: